Nguoi Viet Daily News

» Media & Advertising
»» Advertising & Graphic Design
»» Newspapers & Magazines

Overview

14771 Moran St. Westminster (CA), California, United States 92683

Nhật Báo Người Việt là nhật báo Việt ngữ đầu tiên phát hành 7 ngày trong tuần tại Hoa Kỳ.
Mỗi ngày mang đến cho độc giả người Việt khắp nơi "Tin nhanh, Tin đúng," với nhiều mục tin quan trọng, hấp dẫn, và thiết thực.

phone: view phone(714) 892-9414

fax: view fax714-894-1381

website: www.nguoi-viet.com

Description

1. Nhật Báo Người Việt

Là nhật báo Việt ngữ đầu tiên phát hành 7 ngày trong tuần tại Hoa Kỳ.

Mỗi ngày mang đến cho độc giả người Việt khắp nơi "Tin nhanh, Tin đúng," với nhiều mục tin quan trọng, hấp dẫn, và thiết thực.

Là nguồn cung cấp quan trọng về tin tức, tài liệu và quảng cáo cho cộng đồng người Việt ở miền nam California cũng như trên khắp Hoa Kỳ.

Là tờ nhật báo việt ngữ đầu tiên phát hành ngoài Việt Nam.

Có số lượng rao vặt nhiều nhất trong tất cả các ấn bản Việt ngữ trên thế giới.

Hợp tác với nhiều tờ báo khắp nơi: Canada (Thời Báo), Australia (Việt Luận, Đất Mới), Seattle, WA (Người Việt Tây Bắc), San Jose, CA (Việt Nam Tự Do), Boston, MA (Á Châu Thời Báo), Dallas, TX (Bút Việt) Orlando, FL (Saigon Post) Houston, TX (Thương Mại).

Trang báo điện tử: http://www.nguoi-viet.com với số lượng độc giả từ 40 đến 50 ngàn người vào đọc mỗi ngày.

2. Phát Hành:

Ấn bản trung bình mỗi ngày: 18,000, phát hành như sau:

10,000 ở Quận Cam, California
6,000 ở Los Angeles, California
1,000 ở những vùng lân cận Quận Cam
1,000 gửi bưu điện đến độc giả đặt mua báo dài hạn ở xa.

Bạn có thể tìm đọc báo Người Việt ở:

Thùng báo của Người Việt đặt khắp nơi ở Quận Cam và Los Angeles, California.
Các tiệm sách và trong các khu chợ Việt Nam ở Quận Cam và những vùng lân cận.
Báo giao đến tận nhà cho độc giả sống ở những thành phố quanh trung tâm Quận Cam.

3. Sơ Lược Về Nhật Báo Người Việt:

Ấn bản đầu tay của nhật báo Người Việt là tờ tuần báo 4 trang, được phát hành ngày 15 tháng Mười Hai, 1978, tại thành phố San Diego, California.

Sau một thời gian hoạt động, tuần báo Người Việt trở thành tờ nhật báo Người Việt vào năm 1985. Sau đó nhật báo Người Việt di chuyển về thành phố Santa Ana.
Hiện tại, cơ sở của nhật báo Người Việt tọa lạc tại trung tâm "Little Saigon," thành phố Westminster, Quận Cam và có chi nhánh ở các thành phố San Gabriel, Gardena, Quận Los Angeles.

4. Liên Lạc Tòa Soạn Người Việt:

14771-14772 Moran Street
Westminster, CA 92683-USA
Tel: 714-892-9414
Fax:(Tòa Soạn) 714-894-1381
Fax: (Biên Tập) 714-893-7891
E-mail Tòa Soạn: toasoan@nguoi-viet.com

Photo Gallery

Nguoi Viet Daily News

Click here for Slideshow. You can also click on any of the photos to start slideshow.

Video

Map Location

 
No Image
Star OnStar OnStar OnStar OnStar On

Large Classified Section

Khanh Nguyen from Westminster, CA - 07/18/2011 - 02:48 pm

This newspaper has the largest classified section among the local Vietnamese newspaper.

When i looking for a house to rent, i looked at all the other newspaper's classified section and none of them compared to Nguoi Viet's.

Thank You NGUOI VIET DAILY NEWS. Without you, i'd have to drive all over town.