Sunflower Preschool & Afterschool Center

» Education, Organizations, Employment
»» Schools - Others

Overview

9822 Russell St. Garden Grove (CA), California, United States 92844

Ðược thành lập từ năm 2005 và đã hoạt động liên tục với các đặt điểm như sau:

• Giáo viên kinh nghiệm, tận tâm và thương yêu trẻ em.
• Có lớp học vũ Ballet, Taekwondo và sinh hoạt ngoài trời.
• Cung cấp ba bữa ăn nóng: Sáng, trưa và chiều.

phone: view phone(714) 534-3916

e-mail: send an e-mail

Description

Ðược thành lập từ năm 2005 và đã hoạt động liên tục với các đặt điểm như sau:
• Giáo viên gồm Mỹ, Mễ, Ðại Hàn và Việt Nam có đầy đủ tín chỉ giáo dục, kinh nghiệm, tận tâm và thương yêu trẻ em.
• Có lớp học vũ Ballet, Taekwondo và sinh hoạt ngoài trời (Field Trip)
• Cung cấp ba bữa ăn nóng: Sáng, trưa và chiều.
• Phòng ốc rộng rã, có máy lạnh, máy sưởi. Học cụ đầy đủ theo đúng tiêu chuẩn của bộ giáo dục.
• Có chương trình Afterschool.
• Trường mở cửa từ 07:00am đến 06:00pm mỗi ngày, thứ Hai đến thứ Sáu.

Muốn biết thêm chi tiết hoặc thăm viếng trường ốc, xin quý phụ huynh vui lòng liên lạc:
Katelyn Le | 714-534-3916 | 714-468-3440 (Cell)
Email: katelyn10226@sbcglobal.net

Locations

SUNFLOWER SCHOOL & AFTERSCHOOL CENTER
9822 Russell Ave., Garden Grove, CA 92844

Photo Gallery

Sunflower Preschool & Afterschool Center

Click here for Slideshow. You can also click on any of the photos to start slideshow.

more photos »

Map Location

 

Complete the form below to contact us.
Please enter the text you see in the image at the left into the textbox. This is required to prevent automated submission of contact requests.

*Verification Code image cannot be displayed