Trong B. Nguyen, M.D. - Board Certified Orthopaedic Surgeon

» Physicians - Medical Groups
»» Physicians - General Surgery
»» Physicians - MEDICAL GROUPS
»» Physicians - Orthopedic

Overview

18111 Brookhurst St., Suite 5800 Fountain Valley, California, United States 92708

TRUNG TÂM CHĂM SÓC XƯƠNG VÀ GIẢI PHẪU KHỚP XƯƠNG
• Board Certified Orthopaedic Surgeon
• Fellowship-Trained in Sports Medicine

CHUYÊN VỀ:
• Tai nạn, té ngã hoặc thể thao: gãy xương, rách sụn, dây chằng, khuỷu tay, cùi chỏ, gót chân...v.v...

phone: view phone(714) 861-4888

fax: view fax(714) 861-4777

website: www.DrTrongNguyen.com

Additional Information

View our Ad

Photo Gallery

Trong B. Nguyen, M.D. - Board Certified Orthopaedic Surgeon

Map Location