United Care Medical Group

» Physicians - Medical Groups
»» Physicians - MEDICAL GROUPS

Overview

14024 Magnolia St., Suite 104 Westminster (CA), California, United States 92683

Kính mời quý khách gia nhập tổ hợp UCMG Commercial và Cal Optima tổ hợp số 67.

United Care Medical Group là một Tổ Hợp Y Tế Cal Optima với hơn 300 Bác sĩ nhiều kinh nghiệm và tận tâm, sẵn sàng săn sóc sức khỏe Quý Vị.

phone: view phone877-225-6784 (Toll Free)

website: www.capcms.com

Additional Information

Danh sách những BS Gia Ðình chính của Tổ Hợp UCMG

Description

Kính mời quý khách gia nhập tổ hợp UCMG Commercial và Cal Optima tổ hợp số 67.


United Care Medical Group là một Tổ Hợp Y Tế Cal Optima với hơn 300 Bác sĩ nhiều kinh nghiệm và tận tâm, sẵn sàng săn sóc sức khỏe Quý Vị. Tổ Hợp UCMG đặt nặng vấn đề Ngừa Bệnh cũng như Chữa Bệnh. Quý vị có thể liên lạc trên mạng lưới của UCMG tại địa chỉ www.ucmg.net. Muốn gia nhập tổ hợp xin gọi Toll Free 877-225-6784.UCMG COMMERCIAL gồm có:
HMO: CIGNA, AETNA, ANTHEM BLUE CROSS, BLUE SHIELD
SENIOR: MD CARE và CENTRAL HEALTH PLAN OF CALIFORNIA


Chúng tôi cộng tác chính với các Bệnh Viện Fountain Valley, St. Joseph, CHOC và các bệnh viện hợp tác với CalOptima.

Photo Gallery

United Care Medical Group

Map Location